Nystarapporten


Civilsamhället presenterar 100 förslag för ett bättre Sverige efter pandemin

18/06/2021


Under det senaste året har tusentals personer inom civilsamhället varit engagerade i arbetet inom Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Ett stort antal idéer och konkreta förslag på hur demokratin, välfärden och tilliten kan stärkas har tagits fram under året. De utgör kärnan i Nystarapporten, som Nysta nu är mycket stolta över att kunna presentera.


– Våra förslag till ett förnyat samhällskontrakt syftar inte bara till att reparera de skador som pandemin orsakat utan också till att ta itu med missförhållanden som funnits under längre tid och som vi menar att civilsamhället är bäst lämpat att lösa. Civilsamhället har en unik och underutnyttjad förmåga att bygga tillit, något som behövs mer än på länge i Sverige, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och ordförande för Nysta.


I den rapport som presenteras nedanför listas över hundra förslag till förändringar, riktade till både

politiker på alla nivåer och civilsamhället självt.