Ett levande samtal om arbetsmarknad och civilsamhälle


Exakt hur vi ska kunna upprätthålla ett levande demokratiskt samtal i tider när människor och grupper måste hållas frånskilda är ett av de många problem som pandemin medfört. Därför var det mycket glädjande att det seminarium Nystas team för Arbetsmarknad & kompetensutveckling arrangerade den 2 februari 2021 visade sig vara ett gott exempel på hur detta faktiskt kan gå till.


- Seminariet blev precis så bra som jag hade hoppats! Jag vill än en gång tacka alla medverkande! Det är sällan det går att få både praktiker och beslutsfattare på samma gång, berättade Wanja Lundby Wedin, teamledare inom Nysta och 1:e vice ordförande i Svenska kyrkan, när hon sammanfattade sina intryck efteråt.


Både makthavare och representanter för civilsamhället fick komma till tals under seminariet. Gunnel Mörtlund, ordförande för Sömnadskollektivet i Luleå, Lars Durfelt, områdeschef på Göteborgs Stadsmission och Nilla Helgesson, direktor/VD på Skyddsvärnet, tog alla chansen att berätta om sina organisationers erfarenheter kring samverkan på arbetsmarknadsområdet. Som erfarna ledare och praktiker inom civilsamhället kunde de ge värdefulla inblickar i de behov och de möjligheter som de upplever finns från civilsamhällets håll. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och överdirektör på Arbetsförmedlingen Lars Lööw kunde sedan reflektera och svara på de frågor som togs upp under seminariets gång vilket skapade en positiv dynamik och lovande förutsättningar för framtida utveckling.


- Både arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw refererade också direkt till de praktiska exemplen i sina reflektioner. De var båda tydliga med att de ville ha fortsatt dialog, uttryckte Wanja Lundby Wedin saken när hon fick reflektera över hur seminariet hade gått. - Det var en verklig förmån att få presentera våra förslag till förbättringar i arbetsmarknadspolitiken direkt till arbetsmarknadsministern som uttryckte sig positivt och gärna såg en fortsatt dialog.


Inte minst kom behovet av helhetsperspektiv för arbetsmarknadsinsatser som kan hjälpa individer att ta sig in på arbetsmarknaden upp under seminariet, något som Lundby Wedin betonade efteråt. Framförallt Lars Durfelt tog upp detta under sitt anförande. Han ansåg att konstruerandet av ordentliga kedjor mellan de fungerande delarna av arbetsträning och integrering på arbetsmarknaden var väldigt viktiga, vilket även arbetsmarknadsministern poängterade under sin slutreflektion.


Samtidigt som de inbokade talarna uttryckte sina tankar muntligt pågick ett livligt samtal i det allmänna chattrummet. Kombinationen av talare och chatt gjorde att fler förhoppningsvis kände sig delaktiga i seminariet samt att nya kontakter kunde knytas och kloka tankar spridas. Många av deltagarna i seminariet uttryckte där sitt stöd för den problembeskrivning som togs upp och gav egna exempel på hur deras egna verksamheter relaterade till det som diskuterades, berättade Ariane Robert, co-pilot för Arbetsmarknadsteamet, efteråt.


Nysta och arbetsmarknadsteamet hoppas nu på att seminariet lagt grunden för en fortsatt positiv och givande dialog mellan civilsamhället och beslutsfattare inom arbetsmarknadsområdet.