Delrapporter

Delrapporter från Nystas team

Här hittar du alla de delrapporter som Nystas arbetsgrupper tog fram och lanserade under våren 2021. Tillsammans utgör dessa grunden för den samlade Nystarapporten.


Team Arbetsmarknad

Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling

Team AI och digitalisering

Smart teknik med människan i centrum

Ett AI-manifest för det civila samhället?

Team Välfärd i förändring

Välfärd i förändring: Om ideellt arbete och idéburen välfärd

Team Det demokratiska utrymmet

Vidga det demokratiska utrymmet

Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Stärkta förutsättningar för civilsamhället