Artiklar med mera från Nysta

                                                                                   


                                                                                    Här publicerar vi artiklar och annat material om och från Nysta.


Sommarbrev Nysta 2022 22/06/2022
Vi skriver till dig som är intresserad av Nysta och civilsamhällets roll i samhället. Vi summerar
vårens arbete och blickar framåt mot riksdagsvalet i september och en ny mandatperiod i 

svensk politik. Läs hela sommarbrevet.


Civilsamhället bygger ett bättre samhälle
01/06/2022

Ukraina, demokrati, idéburen välfärd, långtidsarbetslöshet, internmoms och ideellt engagemang.
Det var några av frågorna som togs upp under ett seminarium 10 maj där många av de tongivande
organisationerna inom civilsamhället medverkade. Läs en artikel om seminariet här