Vårt materialPublikationer och inspelningar från Nysta och våra team

Nystas lanseringskonferens - 

Ett bättre Sverige, 18 juni 2021


Den 18 juni lanserades Nystarapporten, civilsamhälets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden. I samband med detta höll Nysta en lanseringskonferens med inbjudna gäster från olika samhällssektorer som fick ge sina perspektiv på många av de frågor som Nysta har tagit sig an under det gångna året. Konferensen spelades in och du kan se den i sin helhet i filmerna nedan.


Del 1 av 3. Om samhällskontraktet och Sprickorna i samhällstrukturen.

Del 2 av 3. En omvälvande tid.

Del 3 av 3. En kraft att räkna med.

Medverkande


Ahmed Abdrirahman, grundare The Global Village och Järvaveckan

Jason Diakité, artist

Jakob Forssmed, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (KD)

Lena Hallengren, socialminister (S)

Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)

Tomas Lindroth, institutionen för tillämpad IT Göteborgs universitet

Annie Lööf, partiledare (C)

Sara Nazari, poet

Hanna Stjärne, VD Sveriges Television

Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies Kairos Future

Lars Trägårdh, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Judit Wefer, områdesledare transformativ offentlig sektor och civilsamhället Vinnova


Från Nysta


Magnus Karlsson, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska kyrkan

Marika Markovits, domprost domkyrkoförsamlingen i Stockholm

Ola Mattsson, chef för Growth Hub Rädda Barnen

Negin Tagavi, strategisk verkställande ledare Fryshuset

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset

Lanseringsseminarium med Team Välfärd 24 maj 2021


Du kan se Team Välfärd i förändrings lanseringsseminarium, där de presenterade några av sina viktigaste förslag och idéer och tog emot politiska perspektiv på dessa från en panel av riksdagsledamöter, i videospelaren nedan.Medverkande


Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot (KD)

Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)

Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot (S)

Marika Markovits, teamledare Team Välfärd i förändring och domprost Stockholms domkyrkoförsamling

Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Johan von Essen, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola


Moderator: Christer HallerbyLanseringsseminarium med Team Forskning 11 maj 2021


Du kan se Team Forskning, utveckling och innovations lanseringsseminarium, där de presenterade några av sina viktigaste förslag och idéer och tog emot politiska perspektiv på dessa från en panel av riksdagsledamöter, i videospelaren nedan.Medverkande


Gunilla Svantorp (S), Ordförande Utbildningsutskottet
Fredrik Christensson (C), Utbildningspolitisk talesperson
Acko Ankarberg Johansson (KD), Ordförande Socialutskottet
Bengt Eliasson (L), Ledamot Socialförsäkringsutskottet
Anna Angelin, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet
Magnus Karlsson, teamledare Team Forskning, utbildning och innovation, enhetschef och professor vid Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Malin Lindberg, professor Luleå tekniska universitet, forskar i inkluderande innovation
och organisation


Moderator: Cissi Billgren Askwall

Nysta dialogmöte - Tema demokrati och civilsamhälle 13 april 2021


I mitten på april gick det tredje och sista av Nystas dialogmöten av stapeln. Denna gång var temat demokrati och civilsamhällets förutsättningar, och Nystas teamledare för respektive område, Hannah Kroksson och Johan Oljeqvist, tog chansen att tala om det arbete som deras team hittills har gjort och hur deras status är.


Du kan se en inspelning av dialogmötet i videospelaren nedanför.Medverkande


Hannah Kroksson, teamledare Team Det demokratiska utrymmet och generalsekreterare LSU

Johan Oljeqvist, teamledare Team Civilsamhället övergripande förutsättningar och VD Fryshuset

Patrik Schröder, ordförande Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Martin Ärnlöv, ordförande Nysta och generalsekreterare Svenska Röda Korset

Nystas vårkonferens 26 mars 2021

Den 26 mars gick Nystas stora vårkonferens av stapeln med mer än 200 deltagare och ett välfyllt program. Konferensen blev en chans för Nysta att tala om det pågående projektet medan inbjudna gäster i form av politiker, journalister, redaktörer och experter gav sin syn på civilsamhälelt och reflekterade kring temat för dagen: Att driva samhällsförändring på 2020-talet.


Du kan se inspelningen av konferensen och ta del av materialet som diskuterades via länken nedan.

Medverkande


Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta och generalsekreterare Svenska Röda Korset

Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies Kairos Future

Annie Lööf, partiledare (C)

Nooshi Dadgostar, partiledare (V)

Ebba Busch, partiledare (KD)

Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet

Susanne Nyström, ledarskribent Dagens Nyheter

Sanna Rayman, chefredaktör Altinget

Hannah Kroksson, generealsekreterare LSU och teamledare för Det demokratiska utrymmet

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska kyrkan och teamledare för Arbetsmarknad

Magnus Karlsson, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare för Forskning, utveckling och innovation

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen och teamledare för Digitalisering & AI

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset och teamledare för Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Marika Markovits, domprost Stockhols domkyrkoförsamling och teamledare för Välfärd i förändring

Nysta dialogmöte - Tema digitalisering och forskning 16 februari 2021

Våren närmar sig i rasande fart vilket innebar att det var dags för Nystas första dialogmöte för året den 16 februari. Två av Nystas team, Team Digitalisering & AI och Team Forskning, utveckling & innovation tog chansen att visa upp delar av vad de kommit fram till hittills, inte minst för att testa sina idéer och plocka upp nya perspektiv och infallsvinklar från en engagerad och klok publik. Bristen på interaktion öga mot öga som pandemin medfört är ett knepigt problem att överbygga när man vill föra en bred och inkluderande dialog, men de representanter från Nysta som medverkade var överens om att det hela gick väl under förutsättningarna.


Ola Mattsson, chef för Growth Hub på Rädda Barnen, representerade Team Digitalisering & AI och höll en tankeväckande presentation om de möjigheter den pågående digitaliseringsvågen medför men också de många problem den kan innebära om den inte hanteras på rätt sätt.Han fick ett gott intryck av interaktionen med deltagarna, något som lämnade mersmak. -  Vi som Nysta behöver samtidigt finna fler forum för dialog. Vi kan inte säga att vi har legitimitet att tvärsäkert uttala oss för sektorn, däremot kan vi hjälpa till och bidra till att skapa agenda och diskussionsunderlag, sammanfattade Ola efteråt.


Se hela dialogmötet här i spelaren ovan.


Team Forskning, utveckling & innovation å sin sida hade med sig en rad konkreta förslag på vad de upplevde att civilsamhället behövde för att stärkas ur utvecklings- och utbildningssynpunkt. Bland annat lyfte de behovet av att forskningsmedel börjar fördelas så att de står i en mer jämnbördig relation till civilsamhällets omfattning och betydelse samt möjligheterna för att etablera civilsamhällesvetenskap som ett eget ämne bland de svenska lärosätena.


Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och ordförande för Nysta, deltog och talade också under mötet och upplevde ett stort engagemang från både presentatörerna och deltagarna. Han hoppas på att detta var ett steg i rätt riktning i det pågående arbetet med Nysta. - Det är väldigt givande att ha en bred, öppen diskussion om teamens tankegångar så här mitt i Nysta-processen.


Nysta-projeket kommer att accelerera nu under våren. Håll utkik här på hemsidan efter kommande events och seminarier. Du kan engagera dig i arbetet med att stärka civilsamhället genom att delta i dessa, eller genom att höra av dig direkt till Nysta eller till någon av de många personer som redan är en del av arbetet.


Medverkande

Magnus Karlsson, professor på Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare för Forskning, utveckling och innovation.

Malin Lindberg, professor Luleå Tekniska Universitet

Ola Mattsson, chef för Growth Hub på Rädda Barnen och co-pilot för Team Digitalisering & AI

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna

Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och ordförande för Nysta

Civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken - Nystas arbetsmarknadsseminarium 2 februari 2021

Nystas team för Arbetsmarknad & kompetensutveckling höll i ett mycket lyckat seminarium 2 februari där bl.a. arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw diskuterade civilsamhällets roll och förutsättningar inom arbetsmarknadsområdet med ledande företrädare därifrån. Se vår inspelning från seminariet här i spelaren nedan.- Seminariet blev precis så bra som jag hade hoppats! Jag vill än en gång tacka alla medverkande! Det är sällan det går att få både praktiker och beslutsfattare på samma gång, berättade Wanja Lundby Wedin, teamledare inom Nysta och 1:e vice ordförande i Svenska kyrkan, när hon sammanfattade sina intryck efteråt. Läs mer om hur seminariet gick och efterföljande reflektioner från Nysta här.


Även Dagens Arena deltog och skrev om vad som diskuterades. Du hittar deras artikel här.


Medverkande

Eva Nordmark, Arbetsmarknadsminister

Lars Lööw, Överdirektör på Arbetsförmedlingen

Wanja Lundby Wedin, Teamledare för Nystas arbetsmarknadsteam

Lars Durfelt, Områdeschef arbetsintegration och biträdande direktor Göteborgs Stadsmission

Gunnel Mörtlund, Ordförande Sömnadskollektivet i Luleå

Gordon Hahn, Ordförande Coompanion Sverige

Nilla Helgesson, Direktor/VD Skyddsvärnet i Stockholm

Karin Svedberg, Moderator, ansvarig intressepolitik civilsamhälle och välfärd på Fremia

Inspelning från Nystas digitala kickoff 13 november 2020


Nu är arbetet med Nysta – ett nytt samhällskontrakt för Sverige post-corona igång.

Projektets sex arbetsgrupper har börjat diskutera och konkretisera på vilket sätt civilsamhällets bidrag och roll ska se ut.

Se inspelningen av kickoffen nedan för att få en inblick i arbetsgruppernas arbete, samt politiska reflektioner om projeket.  Medverkande

Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset och ordförande Nysta

Helena Thybell, Rädda Barnen och teamledare Nysta

Wanja Lundby Wedin, Svenska Kyrkan och teamledare Nysta

Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare Nysta

Johan Oljeqvist, Fryshuset och teamledare Nysta

Marika Markovits, Stadsmissionen och teamledare Nysta

Hanna Kroksson, LSU och teamledare Nysta

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)
Nyamko Sabuni, partiledare (L)
Ulf Kristersson, partiledare (M)