På gång inom NystaSeminarier, workshops och dialogmöten

Vecka 18-23: Teamens lanseringar


Från och med första veckan i maj drar Nystas teams igång lanseringen av det spännande material de tagit fram under året. Över en period på sex veckor kommer varje team i tur och ordning att lansera och presentera sitt arbete på en rad olika sätt. Håll utkik här för mer kommande information om teamens lanseringar!


Lanseringsschema


V. 18 - Team Arbetsmarknad

V. 19 - Team Forskning, utbildning och innovation

V. 20 - Team Digitalisering och AI

V. 21 - Team Välfärd i förändring

V. 22 - Team Det demokratiska utrymmet

V. 23 - Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar18 juni: Nystas slutkonferens


Datum: Fredag 18 juni 2021
Tid: 08:30 – 12:00


Nysta avrundrar det gångna året med en fullmatad konferens för att presentera den omfattande slutrapport projektet har utmynnat i.


Mer information om slutkonferensen kommer snart.