Här är Nystas parlamentariska referensgrupp

 

Nysta vill involvera beslutsfattare i diskussionerna under vårens intensiva arbete med förslagen till slutrapporten. Därför är vi mycket glada att sju av riksdagens partier har tackat ja till att ingå i Nystas nyformade parlamentariska referensgrupp.

 

"Som en del i Nystas arbete vill vi förankra och vidareutveckla våra idéer inte bara med de många representanterna från civilsamhället som redan är involverade, utan även med beslutsfattare. Därför är vi mycket glada för detta engagemang från de politiska partierna", säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset och Nystas ordförande.

 

Parlamentarikerna kommer att bjudas in till möten, seminarier och workshoppar för att tillsammans med Nystas sex team resonera kring olika frågor om policy och lagstiftning.

 

En av medlemmarna i den parlamentariska referensgruppen är Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott. Hon tycker att civilsamhället har en viktig uppgift när samhället ska öppna upp efter pandemin.

 

"Pandemin har berövat oss möjligheten till fysiska kontakter. När vi längre fram kan börja lätta på restriktionerna har civilsamhället en viktig uppgift. Vi behöver skapa förutsättningar för att återknyta samhällsgemenskapen mellan varandra och det civila samhällets verksamheter kan bidra till det i hela landet", säger Acko Ankarberg Johansson.

 


Den parlamentariska referensgruppen

Socialdemokraterna

Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot

Miljöpartiet

Camilla Hansén, ledamot konstitutionsutskottet

Anna Sibinska, ledamot kulturutskottet


Vänsterpartiet                      

Vasiliki Tsouplaki, förste vice ordförande kulturutskottet

 

Liberalerna

Bengt Eliasson, ledamot socialförsäkringsutskottet

Malin Danielsson, ledamot arbetsmarknadsutskottet

Moderaterna                        

Ann-Britt Åsebol, ledamot kulturutskottet

 

Kristdemokraterna             

Acko Ankarberg Johansson, ordförande socialutskottet

 


Centerpartiet                        

Önskar löpande inbjudningar att ta ställning till.


 


Sverigedemokraterna        

Tackar nej till att medverka.