Nysta i mediernaDebattartiklar, nyheter och mediaframträdanden

Inför valet: Ny kartläggning av partiernas politik för civilsamhället. 9/9/2022

I valrörelsens slutspurt pekar organisationerna bakom en ny rapport ut riksdagspartiernas civilsamhällespolitik som motstridig.”Civilsamhället får mycket uppmärksamhet under akuta kriser som skogsbrand, flyktingmottagande och coronapandemi. Men ett starkt civilsamhälle i kris kräver en stark infrastruktur på plats när krisen kommer”, säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton. Läs artikeln i Altinget. 


Riksdagspartierna eniga: Långsiktig finansiering hellre än projektbidrag. 01/07/2022

Riksdagspartierna vill se ett starkare grundstöd till civilsamhällesorganisationer för att motverka kortsiktighet och projektfinansiering. ”Men samtidigt med detta ser vi en vilja till ökad kontroll, och de bilderna går inte riktigt ihop, tycker jag”, säger Patrik Schröder, Fremias samordnare för civilsamhälle i en artikel i Altinget Civilsamhälle. Organisationerna bakom Nysta har publicerat en rapport med frågor till alla de politiska partierna. Läs artikeln i Altinget.  


Majoritet vill göra det svårare att ändra grundlagen – SD säger nej 01/07/2022

En enkät från organisationerna bakom Nysta visar att det finns en vilja bland riksdagspartierna att göra det svårare att ändra grundlagen. Men SD tycker att den nuvarande grundlagen till stor del ”utgörs av en socialdemokratisk tolkning av folkstyre” och är därför emot. Läs artikeln i Altinget.


Debatt: Regeringens förslag till demokrativillkor undergräver demokratin 15/06/2022

Om regeringens förslag på demokrativillkor går igenom i dess nuvarande form kommer de att begränsa förenings- och yttrandefriheten i Sverige. Vi vänder oss därför med kraft mot de delar av förslaget som ger politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner verktygen att i framtiden undergräva det demokratiska utrymmet. Det skriver företrädare för de fem stora paraplyorganisationer som även står bakom Nysta i en debattartikel i Altinget. Läs hela debatten här.


Ersta Sköndal Bräcke högskola får tillstånd att utfärda kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap 04/11/2021

Ett av Nystas viktigaste förslag på området forskning och utveckling var införandet av en ny högskoleutbildning i civilsamhällesvetenskap. Nu har Ersta Sköndal Bräcke högskola fått beskedet att regeringen ger dem tillåtelse att börja utfärda en kandidatexamen i ämnet. Läs mer om den för civilsamhället glädjande nyheten här.


Debatt: Dags att gå från snack till verkstad när det gäller idéburen välfärd 25/10/2021

Nystas styrgruppsmedlemmar David Samuelsson och Ulrika Stuart Hamilton tar spjärn i Nystas förslag om hur välfärden kan stärkas genom att civilsamhället ges chansen att ta en mycket starkare och tydligare roll där. Nu uppmanar de regeringen att ta fram en ordentlig proposition om idéburen välfärd i en debattartikel i Dagens Samhälle. Läs debattartikeln här.


2x poddar med Nysta och Kairos Future 23/06/2021

Representanter från Nysta har gästat Framtidsstudion, Kairos Futures podd om framtidens utmaningar och möjligheter. I ett avsnitt kan du lyssna till Nystas ordförande Martin Ärnlöv diskutera civilsamhället, public service och samhällskontraktet med SVT:s VD Hanna Stjärne, och i ett annat Magnus Karlsson och Cissi Billgren Askwall från Nystas Team Forskning tala om forskningen och framtiden. Du hittar poddarna här.


Nysta i debatt: Så skapar vi ett nytt samhällskontrakt 11/06/2021

Nystas Team Civilsamhälle fortsätter att ta ställning för sina förslag för förbättrade förutsättningar för civilsamhällets organisationer. I en debattartikel i Dagens Arena lyfter man fram behovet av jämlika villkor, inkludering och mångfald och konkreta lösningar på hur man uppnår detta. Läs debattartikeln här.


Poddsamtal mellan Team Civilsamhälle och Arena Opinion 10/06/2021

Vad behöver förändras i Sverige för att stärka civilsamhället, välfärden och demokratin? Den frågan har Fryshusets VD och teamledare för Team Civilsamhälle Johan Oljeqvist ställt sig det senaste året. Visionen är Sverige som världens mest jämlika land för olika människor på samma sätt som vi lyckats bli ett av världens mest jämlika länder för lika människor. Ta del av Team Civilsamhälles förslag på hur vi närmar oss detta och mer i det här poddavsnittet med Johan Oljeqvist och Silvia Kakembo, Arena Opionion.


Inför en "växeltelefon" till hela det civilla samhället 10/06/2021

I en intervju med Altinget diskuterar Team Civilsamhälles teamledare Johan Oljeqvist, till vardags VD på Fryshuset, behovet av en infrastuktur och tydliga kommunikationskanaler till civilsamhällets organisationer. Syftet är att skapa mer delaktighet och förutsättningar för civilsamhällets organisationer och nätverk att få genomslag för gemensamma strukturfrågor. Du kan läsa intervjun om förslaget här.


Nysta i debatt: Krävs konkreta åtgärder för att försvara demokratin 02/06/2021

Internationellt syns auktoritära tendenser i många tidigare demokratiska samhällen och många rättigheter som länge setts som självklara utmanas inifrån. För att undvika liknande skeenden i Sverige och för att hantera de ökade hat och hot många aktörer och organisationer i samhället möter idag har Team Demokrati tagit fram några skarpa förslag på hur vi skyddar vårt demokratiska utrymme. Du kan läsa deras debattinlägg här.


Civilsamhällespodden gästas av Team Välfärd 26/05/2021

Marika Markovits och Johan von Essen från Nystas Team Välfärd gästade Civilsamhällespodden tillsammans med Maria Alsander från Volontärbyrån för en timmes diskussion om teamets arbete, deras rapport och de slutsatser som de har dragit däri. Du kan lyssna på podden här.


Marika Markovits intervjuad i Altinget 24/05/2021

I samband med förberedelserna för lanseringen av Team Välfärd i förändrings rapport om det ideella arbetets och de idéburna aktörernas roll i framtidens välfärd talade teamledare Marika Markovits med Altinget. Du kan läsa intervjun här.


Nysta i debatt: Ta hjälp av oss nu när arbetslösheten växer 10/05/2021

Civilsamhället står beredda att bidra till att minska arbetslösheten och hjälpa dem som arbetslöshetsminskande åtärder annars har svårast att nå, utifrån den unika kompetens som många av civilsamhällets organisationer besitter. Men för att detta ska kunna ske behöver regeringen vidta konkreta åtgärder för att inkludera civilsamhället på likvärdiga och fungerande villkor i upphandlingar, arbetsmarknadspolitik och satsningar på den sociala ekonomin. Detta skriver teamledare Wanja Lundby-Wedin och hennes arbetsgrupp idag på Aftonbladets debattsida. Läs teamets uppmaning till regeringen här.


Nysta i debatt: Det är dags att reformera välfärdssystemet 18/03/2021

Stora, privata vinstdrivande aktörer gynnas allt för mycket av dagens välfärdssystem på bekostnad av idéburna verksamheter. Nu uppmanar Nysta civilminister Lena Micko att förändra dagens system och flytta fokuset från storskalig vinst till småskalig kvalitet. Omfattande reformer behövs och har ett starkt stöd från svenska folket skriver företrädare från Nystas team för välfärdsfrågor idag i en debattartikel i Altinget. Läs mer om argumenten för ett reformerat välfärdssytem här.


Nysta i debatt: Se till att den digitala revolutionen förblir en positiv kraft 02/03/2021

I samband med lanseringen av delrapporten "Ett AI-manifest för det civila samhället?" skrev teamledare Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, och Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, en debattartikel på Altinget. Läs mer om hur Nystas företrädare ser på den pågående digitala revolutionen här.


Nystas ordförande intervjuas i Dagens Arenas podd 11/02/2021

Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta, är gäst hos Jonas Nordling i Dagens Arenas podd och djupdyker i vad Nysta  ägnar sig åt och vad vi vill uppnå. Lyssna på avsnittet här.


Nysta-teamledare intervjuas i Civilsamhällespodden 21/01/2021

I detta avsnitt samtalar Tjarls Metzmaa med Hannah Kroksson som är teamledare för gruppen inom Nysta som arbetar med spåret: ”Det demokratiska utrymmet”. Lyssna på avsnittet här.


Nysta i debatt: Polarisering – ett hot mot svensk demokrati? 15/01/2021

Den svenska demokratin är 100 år men vi kan inte ta den för given. Vi befinner oss nu i en omförhandling av samhällskontraktet i Sverige: Vad ska relationen mellan det offentliga och medborgarna bestå i framöver? Det frågar sig företrädare för Nystas värdorganisationer i en debattartikel i Altinget.se.


Nysta i debatt: Inga juridiska hinder för fler idéburna välfärdsaktörer 22/12/2021

Idéburna aktörer drivs inte av ekonomiska drivkrafter och återinvesterar överskottet i verksamheterna samtidigt som de skapar kvalitet och mångfald. Nu vill vi se politisk handlingskraft som undanröjer juridiska hinder för fler idéburna aktörer i skola, vård och omsorg. Det skriver Marika Markovits och Johan Oljeqvist, båda teamledare i Nysta, tyillsammans med Forums ordförande Patrik Schröder, Famnas Ulrika Stuart Hamilton, Studieförbunden i samverkans David Samuelsson i en debattartikel i Altinget.se.


Nystas ordförande intervjuas i Skyddsvärnets podd "Idéburen välfärd" 21/12/2020

Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta och generalsekreterare för Röda Korset Sverige, gästar Skyddsvärnets podd "Idéburen välfärd" och diskuterar bl.a. vad Nysta-initiativet går ut på, den idéburna sektorns möjligheter och hans förhoppningar kring civilsamhällets framtid. Lyssna på avsnittet här.


Nysta i debatt: "Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt" 08/07/2020

Nu är tiden mogen för att på allvar ta diskussionen om civilsamhällets status, roll och möjligheter i Sverige. Så tyckte företrädarna för en grupp av paraplyorganisationer som tillsammans representerar miljontals ideellt engagerade svenskar och som därför lanserade Nysta -  Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Läs den debattartikel som var startskottet för Nysta och som ursprungligen publicerades på DN Debatt här.

Andra om Nysta


Kultur- och demokratiminister Amanda Lind uppmärksammar Nysta 07/05/2021

I en intervju med Altinget betonar kultur- och demokratiminsiter Amanda Lind att civilsamhället måste få långsiktiga och tydliga förutsättningar för att verka, något som hela tiden har efterfrågats av Nysta. Även flera av de utmaningar civilsamhället står inför diskuteras av statsrådet, men också de styrkor som ett friskt och starkt civilsamhälle tillför Sverige och hur viktigt det kan vara för en livskraftig demokrati. Nysta hoppas på att kunna fortsätta att vara en röst åt civilsamhällets organisationer, värna om våra intressen och nå fram till beslutsfattare. Du kan läsa intervjun med Amanda Lind här.


Altinget om Nystas parlamentariska referensgrupp 15/03/2021

I samband med att Nysta utanonnserade den parlamentariska referensgrupp som ska involveras i projektet under våren skrev Altinget en artikel om den nya gruppen. Läs mer om nyheten och ordförande Martin Ärnlövs syn på referensgruppen hos Altinget.


Dagens Arena om Nystas arbetsmarknadsseminarium 04/02/2021

"Alla initiativ för att få ut människor i arbete tas inte tillvara, menar flera arbetsfrämjande sociala föreningar."

Så skriver Dagens Arena om det seminarium Nystas team för Arbetsmarknad & kompetensutveckling arrangerade den 3 februari med bl.a. arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw. Läs artikeln här.