Nysta i mediernaDebattartiklar och mediaframträdanden

Nysta i debatt: Det är dags att reformera välfärdssystemet 18/03/2021

Stora, privata vinstdrivande aktörer gynnas allt för mycket av dagens välfärdssystem på bekostnad av idéburna verksamheter. Nu uppmanar Nysta civilminister Lena Micko att förändra dagens system och flytta fokuset från storskalig vinst till småskalig kvalitet. Omfattande reformer behövs och har ett starkt stöd från svenska folket skriver företrädare från Nystas team för välfärdsfrågor idag i en debattartikel i Altinget. Läs mer om argumenten för ett reformerat välfärdssytem här.


Nysta i debatt: Se till att den digitala revolutionen förblir en positiv kraft 02/03/2021

I samband med lanseringen av delrapporten "Ett AI-manifest för det civila samhället?" skrev teamledare Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, och Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, en debattartikel på Altinget. Läs mer om hur Nystas företrädare ser på den pågående digitala revolutionen här.


Nystas ordförande intervjuas i Dagens Arenas podd 11/02/2021

Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta, är gäst hos Jonas Nordling i Dagens Arenas podd och djupdyker i vad Nysta  ägnar sig åt och vad vi vill uppnå. Lyssna på avsnittet här.


Nysta-teamledare intervjuas i Civilsamhällespodden 21/01/2021

I detta avsnitt samtalar Tjarls Metzmaa med Hannah Kroksson som är teamledare för gruppen inom Nysta som arbetar med spåret: ”Det demokratiska utrymmet”. Lyssna på avsnittet här.


Nysta i debatt: Polarisering – ett hot mot svensk demokrati? 15/01/2021

Den svenska demokratin är 100 år men vi kan inte ta den för given. Vi befinner oss nu i en omförhandling av samhällskontraktet i Sverige: Vad ska relationen mellan det offentliga och medborgarna bestå i framöver? Det frågar sig företrädare för Nystas värdorganisationer i en debattartikel i Altinget.se.


Nysta i debatt: Inga juridiska hinder för fler idéburna välfärdsaktörer 22/12/2021

Idéburna aktörer drivs inte av ekonomiska drivkrafter och återinvesterar överskottet i verksamheterna samtidigt som de skapar kvalitet och mångfald. Nu vill vi se politisk handlingskraft som undanröjer juridiska hinder för fler idéburna aktörer i skola, vård och omsorg. Det skriver Marika Markovits och Johan Oljeqvist, båda teamledare i Nysta, tyillsammans med Forums ordförande Patrik Schröder, Famnas Ulrika Stuart Hamilton, Studieförbunden i samverkans David Samuelsson i en debattartikel i Altinget.se.


Nystas ordförande intervjuas i Skyddsvärnets podd "Idéburen välfärd" 21/12/2020

Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta och generalsekreterare för Röda Korset Sverige, gästar Skyddsvärnets podd "Idéburen välfärd" och diskuterar bl.a. vad Nysta-initiativet går ut på, den idéburna sektorns möjligheter och hans förhoppningar kring civilsamhällets framtid. Lyssna på avsnittet här.


Nysta i debatt: "Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt" 08/07/2020

Nu är tiden mogen för att på allvar ta diskussionen om civilsamhällets status, roll och möjligheter i Sverige. Så tyckte företrädarna för en grupp av paraplyorganisationer som tillsammans representerar miljontals ideellt engagerade svenskar och som därför lanserade Nysta -  Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Läs den debattartikel som var startskottet för Nysta och som ursprungligen publicerades på DN Debatt här.

Andra om Nysta


Altinget om Nystas parlamentariska referensgrupp 15/03/2021

I samband med att Nysta utanonnserade den parlamentariska referensgrupp som ska involveras i projektet under våren skrev Altinget en artikel om den nya gruppen. Läs mer om nyheten och ordförande Martin Ärnlövs syn på referensgruppen hos Altinget.


Dagens Arena om Nystas arbetsmarknadsseminarium 04/02/2021

"Alla initiativ för att få ut människor i arbete tas inte tillvara, menar flera arbetsfrämjande sociala föreningar."

Så skriver Dagens Arena om det seminarium Nystas team för Arbetsmarknad & kompetensutveckling arrangerade den 3 februari med bl.a. arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw. Läs artikeln här.