Kontakt


Kontaktuppgifter för Nystas styrgrupp

Styrgrupp

David Samuelsson

Ordförande Civos

Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare Famna

Maria Alsander

Kanslichef Forum

Patrik Schröder

Samordnare/Sakkunnig Civilsamhället Fremia

Charlotte Rydh

Generalsekreterare Giva Sverige