Kontakt


Kontaktuppgifter för Nystas styrgrupp och teamledare

Styrgrupp

David Samuelsson

Ordförande Civos

Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare Famna

Maria Alsander

Kanslichef Forum

Petter Skogar

VD Fremia

Charlotte Rydh

Generalsekreterare Giva Sverige

Teamledare


Teamledarnas uppdrag för Nysta avslutades i samband med lanseringen av Nystarapporten, men du är fortfarande välkommen att kontakta dem med eventuella frågor och synpunkter.

Hannah Kroksson

Generalsekreterare LSU

Team: Det demokratiska utrymmet

Nystas team för demokratiutveckling.

Teamet har tagit fram förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.


Här läser du teamets delrapport "Vidga det demokratiska utrymmet"

Wanja Lundby-Wedin

1:e vice ordförande Svenska kyrkan

Team: Arbetsmarknad

Teamet har undersökt hur folkbildning och arbetsmarknadsåtgärdet kan motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. De har tagit fram förslag på hur civilsamhället kan få en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan nå arbete eller sysselsättning.


Här läser du teamets delrapport "Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling"

Magnus Karlsson

Professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Team: Forskning, utveckling och innovation

Teamet har tagit sig an frågor om forsknings- och utvecklingsarbetet kopplat till civilsamhället kan förbättras  tillsammans med förslag på hur samarbetet mellan civilsamhälle och utbildning kan fördjupas ytterligare.

Helena Thybell

Generalsekreterare Rädda Barnen

Team: Digitalisering och AI

Med en intensiv digitalisering och ökat användande av AI har det funnits ett behov av att undersöka vad detta kan innebära för civilsamhället. Teamet har tagit på sig att se över utmaningar som värnandet av rättigheter, etiska överväganden och integritetsfrågor samtidigt som de även har tagit fram en manual för hur civilsamhället kan bli en ledande aktör i den pågående omdaningen.


Här läser du teamets delrapporter "Ett AI-manifest för det civila samhället?" och "Smart teknik med människan i centrum" 

Johan Oljeqvist

VD Fryshuset

Team: Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Teamet har tagit fram en rad viktiga reformer och lagförändringar som kan stärka det svenska civilsamhället och dess utveckling.


Här läser du teamets delrapport "Stärkta förutsättningar för civilsamhället"  

Marika Markovits

Domprost Svenska kyrkan Domkyrkoförsamlingen i Stockholm

Team: Välfärd i förändring

Med en utgångspunkt i hur en ökad andel idéburen välfärd skulle vara gynnsamt för en hållbar samhällsutveckling har teamet tagit fram en stor mängd förslag på hur detta kan uppnås. De har även undersökt förutsättningarna för den idéburna sektorn och det ideella arbetet.


Här läser du teamets delrapport "Välfärd i förändring: Om ideellt arbete och idéburen välfärd"