GDPR - Hur vi behandlar personuppgifter


Behandling av personuppgifter

Nysta behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Vi registrerar dina uppgifter om du anmäler intresset att få senaste nytt från Nysta eller att delta i våra konferenser, seminarier eller workshoppar. De personuppgifter som vi behandlar är namn, telefonnummer, e-postadress, befattning, organisation. Ansvarig för hanteringen av dessa uppgifter är värdorganisationerna, som du kan kontakta via love.hansson@famna.org

 

Nysta behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla god registervård samt skicka ut nyheter, inbjudningar och annan relevant information om projektet Nysta. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till organisationer utanför Nysta-samarbetet.

 

Lagringstid

Nysta behandlar dina personuppgifter så länge du är anmäld som mottagare av vår nyhetsinformation. Du kan när som helst avsäga dig utskicken genom att kontakta love.hansson@famna.org. Nysta behandlar också dina uppgifter före, under och efter våra olika arrangemang.

 

Nysta har respekt för din integritet och rätten att ha kontroll om dina personuppgifter. Alla persondata gallras regelbundet.