Nysta


Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Läs mer om Nysta här.

På gång i Nysta

Kommande händelser


19 maj: Lansering av Nystas rapport om AI och Digitalisering - Ett AI-manifest för civilsamhället


Datum: Onsdag 19 maj.

Tid: 08:30-09:30.

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: Anmäl dig här.


En digital framtid där alla människor kan få mer, bli mer och göra mer – oavsett hur de börjar sina liv.


Det är Nystas vision för digitaliseringen. Samtidigt finns orosmoln. Auktoritära stater är idag betydligt snabbare på att implementera digitaliseringens möjligheter. Hur kan civilsamhället bidra till en värld där vi både kan omfamna digitaliseringens och AIs möjligheter samtidigt som vi försvarar demokratin?


Morgondagens samhälle måste förbli ett samhälle som är demokratiskt, jämlikt och hållbart. Det är upp till oss att se till att det blir så. Ny teknik, kunskap och samarbeten ger oss möjligheter att förbättra livsvillkoren för människor genom att samhällets sätt att vara ett samhälle just nu utvecklas. Dataekonomin ersätter och förändrar det vi tidigare betraktat som fundament för samhällen. Därför behövs omförhandlingar av samhällskontraktet med fokus på digitaliseringens möjligheter och artificiell intelligens påverkan på våra liv.


Välkommen till ett seminarium där Nystas team för AI och digitalisering presenterar sina viktigaste positioner och rekommendationer för civilsamhällets möjligheter med smart teknik där människan är i centrum.


Medverkande:

 • Kye Andersson, Major Impact Initiatives AI Sweden
 • Mikael Lindblom, AI Sweden

 • Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen och Teamledare Nysta
 • Louise Callenberg, Chief Commercial Officer, PublicInsight
 • Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige
 • Ola Mattsson, chef Growth Hub, Rädda Barnen och co-pilot Nysta


Fler medverkande kan tillkomma.24 maj: Seminarium med Team Välfärd i förändring - Så kan civilsamhället öka sitt bidrag till välfärden


Datum: Måndag 24 maj.

Tid: 10:30-12:00.

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: Anmäl dig här.


Välkommen till ett seminarium om hur civilsamhället kan öka sitt bidrag till välfärden – och öka sin förmåga att mobilisera ideella insatser.


En ökad andel idéburen välfärd är gynnsam för en hållbar samhällsutveckling. Det finns goda exempel på att sådana organisationer har visat en stark förmåga att kombinera innovativa arbetsmodeller med ett engagemang för de grupper man arbetar med. Det handlar både om hur professionella tjänster byggs upp och styrs och hur ideella resurser integreras i verksamheterna.

 

Inom ramen för Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp presenterar Team Välfärd i förändring, efter ett års intensivt arbete, sina förslag som främst riktas till politiker och civilsamhället. I seminariet medverkar bland andra representanter för arbetsgruppen och riksdagspolitiker med intresse för frågorna.


Medverkande:

 • Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet
 • Azadeh Rojhan Gustafsson (S), riksdagsledamot
 • Bengt Eliasson (L), ledamot Socialförsäkringsutskottet
 • Johan von Essen, professor i livsåskådningsvetenskap med inriktning mot civilsamhällesstudier, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 • Marika Markovits, domprost, ledare Team Välfärd i förändring, tidigare direktor Stockholms Stadsmission
 • Stefan Nilsson, ordförande Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd

 

Fler medverkande kan tillkomma.

 

Moderator: Christer Hallerby, biträdande ledare Team Välfärd i förändring, tidigare statssekreterareVecka 18-23: Teamens lanseringar


Från och med första veckan i maj drar Nystas teams igång lanseringen av det spännande material de tagit fram under året. Över en period på sex veckor kommer varje team i tur och ordning att lansera och presentera sitt arbete på en rad olika sätt. Håll utkik här för mer kommande information om teamens lanseringar!


Lanseringsschema


V. 18 - Team Arbetsmarknad

V. 19 - Team Forskning, utbildning och innovation

V. 20 - Team Digitalisering och AI

V. 21 - Team Välfärd i förändring

V. 22 - Team Det demokratiska utrymmet

V. 23 - Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar18 juni: Nystas slutkonferens


Datum: Fredag 18 juni 2021
Tid: 08:30 – 12:00


Nysta avrundrar det gångna året med en fullmatad konferens för att presentera den omfattande slutrapport projektet har utmynnat i.


Mer information om slutkonferensen kommer snart.


Inspelning från Nystas vårkonferens den 26 mars


Den 26 mars gick Nystas stora vårkonferens av stapeln med mer än 200 deltagare och ett välfyllt program. Konferensen blev en chans för Nysta att tala om det pågående projektet medan inbjudna gäster i form av politiker, journalister, redaktörer och experter gav sin syn på civilsamhälelt och reflekterade kring temat för dagen: Att driva samhällsförändring på 2020-talet.


Du kan se inspelningen av konferensen och ta del av materialet som diskuterades via länken nedan.Medverkande


Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta och generalsekreterare Svenska Röda Korset

Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies Kairos Future

Annie Lööf, partiledare (C)

Nooshi Dadgostar, partiledare (V)

Ebba Busch, partiledare (KD)

Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet

Susanne Nyström, ledarskribent Dagens Nyheter

Sanna Rayman, chefredaktör Altinget

Hannah Kroksson, generealsekreterare LSU och teamledare för Det demokratiska utrymmet

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska kyrkan och teamledare för Arbetsmarknad

Magnus Karlsson, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare för Forskning, utveckling och innovation

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen och teamledare för Digitalisering & AI

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset och teamledare för Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Marika Markovits, domprost Stockhols domkyrkoförsamling och teamledare för Välfärd i förändring


Det senaste om Nysta


Nystas seminarium "Hur kan civilsamhället bidra till att fler kommer i arbete?" 10/05/2021

Nystas Team Arbetsmarknad lanserade sin delrapport med ett fullspäckat seminarium om arbetsmarknadsfrågor och civilsamhällets roll och förmåga att bidra. Du kan se en inspelning av seminariet här.


Nysta i debatt: Ta hjälp av oss nu när arbetslösheten växer 10/05/2021

Civilsamhället står beredda att bidra till att minska arbetslösheten och hjälpa dem som arbetslöshetsminskande åtärder annars har svårast att nå, utifrån den unika kompetens som många av civilsamhällets organisationer besitter. Men för att detta ska kunna ske behöver regeringen vidta konkreta åtgärder för att inkludera civilsamhället på likvärdiga och fungerande villkor i upphandlingar, arbetsmarknadspolitik och satsningar på den sociala ekonomin. Detta skriver teamledare Wanja Lundby-Wedin och hennes arbetsgrupp idag på Aftonbladets debattsida. Läs teamets uppmaning till regeringen här.


Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling - Delrapport från Team Arbetsmarknad 10/05/2021

Nystas team för arbetsmarknadsfrågor är färdiga med sin delrapport "Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling". Rapporten tar upp de många sätt som civilsamhällets organisationer kan bidra med omfattande kompetens och unika färdigheter på arbetsmarknadsområdet, bara de får de rätta förutsättningarna. Läs hela rapporten här.


Kultur- och demokratiminister Amanda Lind uppmärksammar Nysta 07/05/2021

I en intervju med Altinget betonar kultur- och demokratiminsiter Amanda Lind att civilsamhället måste få långsiktiga och tydliga förutsättningar för att verka, något som hela tiden har efterfrågats av Nysta. Även flera av de utmaningar civilsamhället står inför diskuteras av statsrådet, men också de styrkor som ett friskt och starkt civilsamhälle tillför Sverige och hur viktigt det kan vara för en livskraftig demokrati. Nysta hoppas på att kunna fortsätta att vara en röst åt civilsamhällets organisationer, värna om våra intressen och nå fram till beslutsfattare. Du kan läsa intervjun med Amanda Lind här.


Följ med på Nystas slutspurt - ända in i mål! 30/04/2021

Under sex veckor från början av maj till mitten av juni presenterar de sex Nysta-teamen sina olika förslag – vid seminarier, i rapporter, poddar, filmer, debattartiklar med mera. Om du på ett enkelt sätt vill följa med i allt som händer dessa kommande sex veckor, anmäl dig till vårt nyhetsbrev – gå in här och skriv upp dig om du inte redan gjort det. Då får du nyhetsbrevet med alla aktualiteter i din mejlkorg varje måndag fram till mitten av juni.


En videohälsning från Team Arbetsmarknad 22/04/2021

Med en nära förestående lanseringsvecka är Team Arbetsmarknad under ledning av Wanja Lundby-Wedin redo att presentera teamets många spännande förslag och idéer på hur civilsamhället kan vara med och bidra till att människor hittar jobb och sysselsättning.

Hör Wanja berätta om hur teamet har tänkt och få ett smakprov på deras förslag här i videon nedanför.

Nysta i debatt: Det är dags att reformera välfärdssystemet 18/03/2021

Stora, privata vinstdrivande aktörer gynnas allt för mycket av dagens välfärdssystem på bekostnad av idéburna verksamheter. Nu uppmanar Nysta civilminister Lena Micko att förändra dagens system och flytta fokuset från storskalig vinst till småskalig kvalitet. Omfattande reformer behövs och har ett starkt stöd från svenska folket skriver företrädare från Nystas team för välfärdsfrågor idag i en debattartikel i Altinget. Läs mer om argumenten för ett reformerat välfärdssytem här.


Altinget: Sju av åtta partier ska ingå i civilsamhällets referensgrupp 12/03/2021

Altinget uppmärksammar Nystas nya parlamentariska referensgrupp i en artikel på deras hemsida och har talat med Nystas ordförande Martin Ärnlöv.

Läs artikeln från Altinget här.


Här är Nystas parlamentariska referensgrupp 12/03/2021

Nysta har nu tagit ett stort kliv vidare i vårt arbete genom att även involvera beslutsfattare mer direkt i form av den nybildade parlamentariska referensgruppen.

Riksdagsföreträdare från sju av Sveriges partier har tackat ja till hjälpa och understödja Nysta under våren och kommer att erbjuda sina politiska perspektiv på teamens arbete och förslag samt delta aktiviteter som seminarium och workshops.

Läs mer om upplägget och vilka riksdagspolitiker som ingår i gruppen här.


Debatt: Nysta om den digitala revolutionen 02/03/2021

I samband med lanseringen av delrapporten "Ett AI-manifest för det civila samhället?" skrev teamledare Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, och Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, en debattartikel på Altinget. Läs mer om hur Nystas företrädare ser på den pågående digitala revolutionen här.


Ett AI-manifest för det civila samhället? - Nystas första delrapport färdig 24/02/2021

Nystas första delrapport på ett av sina temaområden är nu färdig! Det är Team Digitalisering & AI som har skrivit rapporten "Ett AI-manifest för det civila samhället?" som undersöker den pågående digitaliseringens påverkan på samhället och presenterar sina tankar kring vad detta innebär för civilsamhället. Läs delrapporten i sin helhet här.


Dialogmöte med Nysta - Tema digitalisering och forskning 18/02/2021

Nysta höll den 16 februari i sitt första dialogmöte för våren. Mötet var en chans att informera sig om var Nysta-projektet står just nu och engagera sig i en dialog med två av Nystas team som deltog och presenterade delar av sitt spännande arbete. Se en inspelning av dialogmötet och läs mer om hur det gick här.


Nystas ordförande intervjuas i Dagens Arenas podd 11/02/2021

Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta, är gäst hos Jonas Nordling i Dagens Arenas podd och djupdyker i vad Nysta  ägnar sig åt och vad vi vill uppnå. Lyssna på avsnittet här.


Inspelning från Nystas digitala kickoff 13 november


Nu är arbetet med Nysta – ett nytt samhällskontrakt för Sverige post-corona igång.

Projektets sex arbetsgrupper har börjat diskutera och konkretisera på vilket sätt civilsamhällets bidrag och roll ska se ut.

Se inspelningen av kickoffen nedan för att få en inblick i arbetsgruppernas arbete, samt politiska reflektioner om projeket.  Medverkande:
 
Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset och ordförande Nysta

Helena Thybell, Rädda Barnen och teamledare Nysta

Wanja Lundby Wedin, Svenska Kyrkan och teamledare Nysta

Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare Nysta

Johan Oljeqvist, Fryshuset och teamledare Nysta

Marika Markovits, Stadsmissionen och teamledare Nysta

Hanna Kroksson, LSU och teamledare Nysta

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)
Nyamko Sabuni, partiledare (L)
Ulf Kristersson, partiledare (M)

Arbetsgrupper

Det demokratiska utrymmet

Teamledare: Hannah Kroksson, LSU

Denna grupp arbetar med demokratiutveckling.

Den kommer att presentera förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.

Arbetsmarknad

Teamledare: Wanja Lundby-Wedin, Svenska kyrkan

Efter coronakrisen är satsningar på folkbildning och arbetsmarknadsåtgärder än viktigare för att motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. Civilsamhället har en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan få ett arbete eller sysselsättning.

Forskning, utbildning och innovation

Teamledare: Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Det bedrivs redan idag omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i relation till det civila samhället. Men samarbetet mellan civilsamhället och de svenska lärosätena behöver utvecklas.

Digitalisering och AI

Teamledare: Helena Thybell, Rädda Barnen

Digitalisering och AI är drivande i den samhällsomdaning vi står inför. Det civila samhället behövs för att värna rättigheter, utveckla etik och säkra integritet, men också för att skapa förutsättningar för att samhället fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen och på så vis bygga en bättre värld för alla. Gruppen tittar på hur samhället som helhet borde hantera möjligheterna, men framför hur det civila samhället kan bli en ledande aktör i denna omdaning

Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Teamledare: Johan Oljeqvist, Fryshuset

Gruppen kommer att presentera de viktigaste reformerna och lagförändringarna som krävs för att stärka utvecklingen av civilsamhället.

Välfärd i förändring

Teamledare: Marika Markovits, Stockholms Stadsmission

Gruppens utgångspunkt är att en ökad andel idéburen välfärd är gynnsam för en hållbar samhällsutveckling. Teamet arbetar med förutsättningarna för en starkare och växande idéburen sektor, samt diskuterar vilken roll frivilligheten kan spela i välfärden.

Har du frågor om Nysta?

Kontakta Love Hansson på Famna:

Håll dig uppdaterad om Nysta! Lämna dina kontaktuppgifter så får du mejl med senaste nytt: