Nysta


Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Läs mer om Nysta här.

På gång i Nysta

Kommande händelser


Fler seminarier inom Nysta

Markera nedanstående datum i din kalender. Mer information om aktiviteterna kommer längre fram.

 

26 mars: Nystas digitala vårkonferens

Nysta bjuder in till en digital vårkonferens, som pågår mellan klockan 08.30 och 10.00.

Anmäl dig här.

 

13 april: Digitalt dialogmöte

Nystas ordförande och teamledare berättar om arbetet med att ta fram förslag till ett nytt samhällskontrakt. Dialogmötet pågår mellan klockan 16.30 och 18.00.

Anmäl dig här.Det senaste om Nysta


Debatt: Nysta om den digitala revolutionen 02/03/2021

I samband med lanseringen av delrapporten "Ett AI-manifest för det civila samhället?" skrev teamledare Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, och Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, en debattartikel på Altinget. Läs mer om hur Nystas företrädare ser på den pågående digitala revolutionen här.


Ett AI-manifest för det civila samhället? - Nystas första delrapport färdig 24/02/2021

Nystas första delrapport på ett av sina temaområden är nu färdig! Det är Team Digitalisering & AI som har skrivit rapporten "Ett AI-manifest för det civila samhället?" som undersöker den pågående digitaliseringens påverkan på samhället och presenterar sina tankar kring vad detta innebär för civilsamhället. Läs delrapporten i sin helhet här.


Dialogmöte med Nysta - Tema digitalisering och forskning 18/02/2021

Nysta höll den 16 februari i sitt första dialogmöte för våren. Mötet var en chans att informera sig om var Nysta-projektet står just nu och engagera sig i en dialog med två av Nystas team som deltog och presenterade delar av sitt spännande arbete. Se en inspelning av dialogmötet och läs mer om hur det gick här.


Nystas ordförande intervjuas i Dagens Arenas podd 11/02/2021

Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta, är gäst hos Jonas Nordling i Dagens Arenas podd och djupdyker i vad Nysta  ägnar sig åt och vad vi vill uppnå. Lyssna på avsnittet här.


Ett levande samtal om arbetsmarknad och civilsamhälle 09/02/2021

Den 2 februari höll Nystas team för Arbetsmarknad & kompetensutveckling ett seminarium om civilsamhällets och arbetsmarknadens möjligheter och förutsättningar med bl.a. arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw. Se en inspelning från seminariet och läs mer om det här.


Dagens Arena om Nystas arbetsmarknadsseminarium 04/02/2021

"Alla initiativ för att få ut människor i arbete tas inte tillvara, menar flera arbetsfrämjande sociala föreningar."

Så skriver Dagens Arena om det seminarium Nystas team för Arbetsmarknad & kompetensutveckling arrangerade den 2 februari med bl.a. arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw. Läs artikeln här.

Inspelning från Nystas digitala kickoff 13 november


Nu är arbetet med Nysta – ett nytt samhällskontrakt för Sverige post-corona igång.

Projektets sex arbetsgrupper har börjat diskutera och konkretisera på vilket sätt civilsamhällets bidrag och roll ska se ut.

Se inspelningen av kickoffen nedan för att få en inblick i arbetsgruppernas arbete, samt politiska reflektioner om projeket.  Medverkande:
 
Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset och ordförande Nysta

Helena Thybell, Rädda Barnen och teamledare Nysta

Wanja Lundby Wedin, Svenska Kyrkan och teamledare Nysta

Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare Nysta

Johan Oljeqvist, Fryshuset och teamledare Nysta

Marika Markovits, Stadsmissionen och teamledare Nysta

Hanna Kroksson, LSU och teamledare Nysta

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)
Nyamko Sabuni, partiledare (L)
Ulf Kristersson, partiledare (M)

Arbetsgrupper

Det demokratiska utrymmet

Teamledare: Hannah Kroksson, LSU

Denna grupp arbetar med demokratiutveckling.

Den kommer att presentera förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.

Arbetsmarknad

Teamledare: Wanja Lundby-Wedin, Svenska kyrkan

Efter coronakrisen är satsningar på folkbildning och arbetsmarknadsåtgärder än viktigare för att motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. Civilsamhället har en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan få ett arbete eller sysselsättning.

Forskning, utbildning och innovation

Teamledare: Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Det bedrivs redan idag omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i relation till det civila samhället. Men samarbetet mellan civilsamhället och de svenska lärosätena behöver utvecklas.

Digitalisering och AI

Teamledare: Helena Thybell, Rädda Barnen

Digitalisering och AI är drivande i den samhällsomdaning vi står inför. Det civila samhället behövs för att värna rättigheter, utveckla etik och säkra integritet, men också för att skapa förutsättningar för att samhället fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen och på så vis bygga en bättre värld för alla. Gruppen tittar på hur samhället som helhet borde hantera möjligheterna, men framför hur det civila samhället kan bli en ledande aktör i denna omdaning

Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Teamledare: Johan Oljeqvist, Fryshuset

Gruppen kommer att presentera de viktigaste reformerna och lagförändringarna som krävs för att stärka utvecklingen av civilsamhället.

Välfärd i förändring

Teamledare: Marika Markovits, Stockholms Stadsmission

Gruppens utgångspunkt är att en ökad andel idéburen välfärd är gynnsam för en hållbar samhällsutveckling. Teamet arbetar med förutsättningarna för en starkare och växande idéburen sektor, samt diskuterar vilken roll frivilligheten kan spela i välfärden.

Har du frågor om Nysta?

Kontakta Love Hansson på Famna:

Håll dig uppdaterad om Nysta! Lämna dina kontaktuppgifter så får du mejl med senaste nytt: